Tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Potřebujete zahraničním, nebo naopak českým účastníkům přetlumočit pracovní schůzku, obchodní jednání či úvodní projev? Zvolte konsekutivní tlumočení. Konsekutivní tlumočník si vždy vyslechne kratší úsek projevu a následně ho přetlumočí do požadovaného jazyka.

Simultánní tlumočení

Pokud chcete tlumočit konference, kongresy, přednášky či školení, ať už do jednoho či více cizích jazyků, ideálně se na to hodí simultánní tlumočení. Při tomto typu tlumočení tlumočník překládá projev zároveň s řečníkem a používá k tomu tlumočnickou techniku.

Při simultánním tlumočení je vždy nutné mít k dispozici dva tlumočníky, kteří se střídají v pravidelných intervalech, přibližně každých 20 až 30 minut.

S technickým vybavením můžeme zajistit buď klasické kabinkové tlumočení nebo pilotáž, což je tlumočení přes třetí jazyk. Bez technického vybavení zajišťujeme simultánní šušotáž (tlumočení šeptem) či tlumočení z listu.

Tlumočnická technika

Pro simultánní tlumočení zajišťujeme i tlumočnickou techniku: tlumočnickou kabinu, sluchátka pro účastníky, mikrofony, ozvučení prostor a další vybavení.

Služby soudního tlumočníka, tzv. tlumočníka s razítkem Potřebujete tlumočníka na svatbu nebo soudní jednání? Zajistíme vám tlumočníka se soudním razítkem, který má oprávnění k úřednímu a soudnímu tlumočení.