Překlady webových stránek

Kvalitní vícejazyčné webové stránky mohou podnikateli či živnostníkovi přinést přidanou hodnotu v podobě návštěvnosti z jiných trhů. Překlad webových stránek do jednoho či více cizích jazyků je proto velmi důležitý, když podnikatel nebo živnostník plánuje expandovat na zahraniční trhy.

Webové stránky přeložené do angličtiny, němčiny, maďarštiny, polštiny, slovenštiny, francouzštiny, italštiny nebo chorvatštiny otvírají firmě nové možnosti, například umístění ve vyhledávání (Google) na předních místech i v cizím jazyce – nejen v češtině.

Internet je mezinárodní prostředí, kde je důležité oslovit daný trh v jeho vlastní jazykové mutaci. Je totiž dokázáno, že když si člověk ve vyhledávání může vybrat jazyk, upřednostní svou rodnou řeč.

Překlad webových stránek tedy může firmě umožnit obsazení nových trhů, získání návštěvníků ze zahraničí a expanzi v podobě nových zákazníků a klientů. Je jen na vás, zda se rozhodnete pro překlad webových stránek do jednoho jazyka, nebo si vytvoříte několik vícejazyčných webových stránek, s jejichž pomocí své výrobky či služby představíte hned několika různým zemím a trhům.

Překladatelská agentura Vertere dbá na to, aby byl překlad do cizího jazyka vždy vytvořen rodilým mluvčím v dané zemi. Kvalitní a profesionální překladatelé vytvoří jazykovou mutaci vašich webových stránek tak, aby na daném trhu působily jako vytvořené přímo rodilým mluvčím jazyka cílového trhu.