Překlady smluv a právních dokumentů

Překlady smluv a právních dokumentů vyžadují překladatele s dodatečným právnickým vzděláním, aby znal legislativu dané země, ovládal její terminologii a překládal všechny jazykové nuance s důrazem na odbornost a přesnost.

Při překladech právních dokumentů a smluv dbáme na výběr překladatelů, kteří mají přehled o jednotlivých oblastech práva té které země. Překlady v oboru práva patří k těm nejnáročnějším, protože od překladatele vyžadují specifické znalosti v právní oblasti.

Překlady právnických textů však nejsou soudní překlady. Soudní překlad vyžaduje ověření soudem a razítko soudního překladatele, zatímco právní překlady smluv, předpisů, řádů nebo plných mocí soudní ověření nevyžadují.

Překlady právních dokumentů

 • Překlady firemních listin
 • Překlady GDPR
 • Překlady všeobecných obchodních podmínek
 • Překlady bezpečnostních předpisů
 • Překlady dokumentace k veřejným soutěžím
 • Překlady výpisů z obchodního rejstříku
 • Překlady rozsudků
 • Překlady zákonů
 • Překlady směrnic
 • Překlady vyhlášek
 • Překlady norem
 • Překlady ISO
 • Překlady žalob a rozsudků
 • Překlady právních posudků a stanovisek
 • Překlady plných mocí
 • Překlady certifikátů
 • Překlady auditorských zpráv
 • Překlady zakladatelských listin (stanov společnosti, výpisů z obchodního rejstříku)

Překlady smluv

 • Kupní smlouva
 • Nájemní smlouva
 • Mandátní smlouva
 • Zprostředkovatelská smlouva
 • Smlouva o dílo
 • Pracovní smlouva
 • Společenská smlouva
 • Pojistná smlouva
 • Auditorská smlouva
 • Licenční smlouva