Překlady návodů k použití

Kvalitní překlady manuálů a návodů k použití jsou důležité pro mnohé průmyslové a výrobní společnosti. Překlady manuálů a návodů jsou totiž potřeba nejen při dovozu polotovarů a hotových výrobků, ale i při dodávce strojů a dalšího vybavení pro průmysl a služby.

Součástí každého výrobku je návod k použití, který nemusí být přeložený do jiného jazyka. To může při distribuci výrobků do zahraničí způsobovat problémy. Každý spotřebitel má totiž právo dostat manuál nebo návod k použití ve svém rodném a úředním jazyce. Proto je důležité k jednotlivým výrobkům a produktům získat kvalitní překlad návodu k použití nebo manuálu.

Návod k použití či manuál k výrobku musí být přesný, stručný, srozumitelný a důsledný v upozorněních, aby nedošlo k nesprávnému použití výrobku. Ke kvalitnímu překladu návodu k použití je třeba dokonale znát ten který jazyk, odbornou terminologii i dané téma, včetně speciálních a technických výrazů, které v manuálu mohou být použity. Při použití nepřesně a neodborně přeloženého manuálu nebo návodu k obsluze může dojít nejen ke škodě na majetku, ale i k ohrožení zdraví a života. Překladatelská agentura Vertere u překladů návodů a manuálů klade důraz na vhodný výběr terminologie a jazyka. Jsme si dobře vědomi toho, že nepřesným překladem můžeme způsobit škody nebo dokonce zranění. Na překladech návodů a manuálů proto spolupracujeme s profesionálními a zkušenými překladateli, kteří jsou odborníky v dané oblasti.