Překlady lékařských zpráv

Překlady v oblasti medicíny a farmacie vyžadují dodatečné vzdělání v medicínské terminologii. U překladů lékařských zpráv a posudků někdy potřebujeme, aby nám klient vytvořil terminologický slovník v dané oblasti, abychom byli schopni překlad lékařských a zdravotnických termínů zpracovat a přeložit správně a přesně. U lékařských zpráv a posudků totiž potřebujeme mít absolutní jistotu, že jsme veškerou terminologii z oblasti medicíny přeložili správně.

V oblasti zdravotnictví a zdravotnických služeb se věnujeme překladům různých dokumentů, zpráv, letáků a textových materiálů:

Překlady lékařských zpráv a posudků

Překlady dokumentace a manuálů k nemocničním přístrojům, laboratornímu a jinému vybavení

Překlady dokumentace pro atesty léků a klinické studie

Překlady příbalových letáků k lékům a textů na obalech léčiv

Ve své praxi jsme se již zabývali překlady propagačních materiálů k léčebným preparátům, ale věnovali jsme se i překladům webových stránek a e-shopů se zdravotnickými materiály.

V oblasti lázeňské péče a zdravotní kosmetiky nabízíme kompletní překlady textů a zpráv. Kromě překladů provedených odborníky s medicínským vzděláním vám můžeme zajistit i tlumočení během prezentací, seminářů a konferencí s lékařskou tematikou.