Překlady odborných textů

Překlady odborných textů

Potřebujete spolehlivého partnera na překlad odborných textů? Neváhejte se na nás obrátit! Máme bohaté  a dlouholeté zkušenosti a každý rok přeložíme tisíce stran odborných textů v desítkách různých oborů a jazykových kombinací.

V naší databázi najdete specializované překladatele, kteří vám vyhotoví odborné překlady z desítek oborů a desítek jazyků.

Text dokumentu vám přeložíme téměř do jakéhokoli jazyka! Ať už je to překlad do angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, polštiny, maďarštiny nebo dokonce latiny. Odborný překlad dokumentů umíme vyhotovit až v 42 světových jazycích, a to v nejrůznějších jazykových kombinacích. Na odbornost se u nás můžete spolehnout. Naši překladatelé se rekrutují z řad zkušených techniků, lékařů, ekonomů a právníků.

Po přeložení textu překladatelem zkontrolují naši projektoví manažeři případné gramatické chyby i to,, zda překlad je graficky totožný s originálem. Přeložíme vám webové stránky, manuály, technické listy, smlouvy, návody k použití či běžnou korespondenci, PR články a ještě mnohem víc…

Technické překlady

Na překlad technické dokumentace nebo manuálů potřebujete špičkového technického odborníka, který vám zaručí kvalitní a odborný překlad.

Nabízíme vám překlady technické dokumentace a návodů na obsluhu, překlady manuálů, technických specifikací a příruček. Překlady dokumentace ke strojům a jiným zařízením vám zajistíme díky široké paletě kvalifikovaných překladatelů s nejrůznějšími specializacemi.

Potřebujete přeložit technický dokument, který obsahuje množství schémat, nákresů či popisů? Naši grafici a DTP operátoři dokáží zpracovat komplexní grafiku a formátování přeložených dokumentů.

Překlad odborného textu vám vyhotovíme za stejnou cenu jako překlad textu běžného.

Korektura rodilým mluvčím

U důležitějších překladů, webových stránek či materiálů určených k publikaci v zahraničí doporučujeme korekturu rodilým mluvčím. Ten zkontroluje text po gramatické i stylistické stránce a zaručí vám, že v něm nebudou žádné nedokonalosti.

Překlad přímo do tisku

Překlad určený přímo do tisku speciálně upravíme v DTP studiu. Po překladu text prochází ještě jazykovou korekturou rodilým mluvčím. Následně je zaslán grafikům v DTP studiu, kde se zalomí a upraví. Před odesláním překladu zpět vám (či přímo do tisku) projde text ještě finální předtiskovou korekturou. Rádi vám zajistíme i tisk vytvořené publikace a vy se tak budete moci bez dalších starostí těšit na hotový materiál.